JavaBetiği

Aşağıdaki kod:

document.write(new Date().toLocaleString()  + '<br/>');
document.write('IİĞÜŞÖÇ'.toLocaleLowerCase() + '<br/>');
document.write('ıiğüşöç'.toLocaleUpperCase() + '<br/>');

Wine üzerinde IE6+SP1’de şunu yazıyor:

24 Nisan 2007 Salı 01:00:28 iiğüşöç IIĞÜŞÖÇ

Doğal ortamında IE6+SP2’de şöyle:

24 Nisan 2007 Salı 01:00:28 iİğüşöç ıIĞÜŞÖÇ

Firefox (Iceweasel) sürüm 2.0.0.2’de ise şöyle:

Sal 24 Nis 2007 01:07:08 EEST iiğüşöç IIĞÜŞÖÇ

Üstad Brian Kernighan’ın Princeton’da verdiği bir ders var: “Computers in Our World”. Bu derste sunulan “Toy Machine Simulator” isimli JavaScript’le yazılmış basit benzeticiyi Türkçe’ye uyarlayalım dedik (sağolsun Nurettin büyük ölçüde halletti). Fakat yükle (load), çıkar (subtract) buyrukları falan derken işlerin beklenildiği gibi seyretmediğini görünce yukarıdaki denemeleri yapmak durumunda kaldım. Bu ECMAScript nanesini yanlış anlamıyorum değil mi? ‘toLowerCase’ var, bir de yerel duyarlı olması umulan ‘toLocaleLowerCase’ var; ne âlâ! “Yereli doğru mu algılıyor bu?’ kaygısıyla new Date().toLocaleString()’ şeysini özellikle bastırıyorum, orada sorun yok gözüküyor. ‘toLocale{Lower,Upper}Case’ işlevlerinin semantiğinden emin olmak için David Flanagan’ın “JavaScript The Definitive Guide” kitabına da baktım. Buyurun ‘String.toLocaleLowerCase’ maddesini okuyalım (vurgular bana ait):

A copy of string, converted to lowercase letters in a locale-spesific way. Only a few languages, such as Turkish, have locale-spesific case mappings, so this method usually returns the same value as toLowerCase().

İşin içinde başka bir bit yeniği yoksa şayet (ilgilenenler benimle irtibata geçebilirler) nurtopu gibi bir Türkçe böceği var ortada, en alışıldık türden…

Şimdi bu böceği ezseniz n’olur ezmeseniz n’olur (şüphesiz ki raporlanması gerekiyor; en azından Mozilla Seamonkey grubuna)? JavaScript hataları “erörlü pul” gibidir; kıymetlidir, bir kere ortaya çıkmışsa sittin sene (sittin: Arapça’da 60) başbaşa yaşarsınız! :-) (Daha iyisini buluncaya kadar) aşağıdaki gibi bir geçici çözüm uydurdum buna. Google’dan böyle bir şey aratan olursa ağa takılsın diye buraya koyuyorum:

var TURKISH_CODEPOINTS = '\u00e2\u00e7\u011f\u0131\u00f6\u00fb\u00fc\u015f' +
             '\u00c2\u00c7\u011e\u0130\u00d6\u00db\u00dc\u015e';
var TURKISH_LETTERS  = 'a-zA-Z' + TURKISH_CODEPOINTS;

var _turkish_hack = { lower:[], upper:[] };
if ('I'.toLocaleLowerCase != '\u0131')
    _turkish_hack.lower.push({ se:new RegExp('I', 'g'),    re:'\u0131' });
if ('\u0130'.toLocaleLowerCase != 'i')
    _turkish_hack.lower.push({ se:new RegExp('\\u0130', 'g'), re:'i'   });
if ('\u0131'.toLocaleUpperCase != 'I')
    _turkish_hack.upper.push({ se:new RegExp('\\u0131', 'g'), re:'I'   });
if ('i'.toLocaleUpperCase != '\u0130')
    _turkish_hack.upper.push({ se:new RegExp('i', 'g'),    re:'\u0130' });

if (_turkish_hack.lower.length)
    String.prototype.toTurkishLowerCase = function () {
        var fixed = this;
        for (var i in _turkish_hack.lower)
            fixed = fixed.replace(
                _turkish_hack.lower[i].se,
                _turkish_hack.lower[i].re
            );
        return fixed.toLocaleLowerCase();
    }
else String.prototype.toTurkishLowerCase = String.prototype.toLocaleLowerCase;

if (_turkish_hack.upper.length)
    String.prototype.toTurkishUpperCase = function () {
        var fixed = this;
        for (var i in _turkish_hack.upper)
            fixed = fixed.replace(
                _turkish_hack.upper[i].se,
                _turkish_hack.upper[i].re
            );
        return fixed.toLocaleUpperCase();
    }
else String.prototype.toTurkishUpperCase = String.prototype.toLocaleUpperCase;

Problem ‘ıİ’ harflerinde olduğundan sadece onlar için kendinden ayarlı bir şeyler kodladım. ‘toLocale{Lower,Upper}Case’ yerine ‘toTurkish{Lower,Upper}Case’ kullanılması yeterli olmalı (fazla deneme yapmadım, hataları olabilir). Bir de ‘TURKISH_LETTERS’ adında bir karakter aralığı tanımladım. Düzenli ifadelerde faydalı olabilir. Şunun gibi (‘toysim.js‘den alıntı):

op = s.replace(new RegExp('^[_' + TURKISH_LETTERS + ']\\S*'), "") // zap label if present